MerkesnessetMerkesnes-navnet kommer nok av nesset som stikker ut i sjøen, og markerer skillet mellom Kirksæter og Holden. Det har kommet til noen båtnaust siden bildet ble tatt tidlig på 60-tallet. Ellers har stabburet blitt revet til fordel for en hytte.
 
 
 


Bruksnummer 45Merkesnes, gnr. 101, bnr. 45, har et areal på 425 da, derav 25 da dyrket mark og 100 da produktiv skog. Hovedbygn. oppf. ca. 1700 av tømmer i 2 etasjer, 82,5 m2. Fjøs og stall oppført i 1880 av tømmer. Dessuten stabbur og naust fra ca. 1750 og seterhus fra ca. 1870. Seterbua ble restaurert i 2005. Gården har vært i slektens eie i 6 generasjoner, men bygningene er nå solgt ut av familien og modernisert til fritidsbruk.
 
 


Bruksnummer 50
Merkesnes, gnr. 101, bnr. 50. Areal 20 da. Hovedbygning oppført av laftet tømmer i 2 etasjer, 70 m2. Fjøs oppført av tømmer i 1894, låve av bindingsverk. s. å. Dessuten stabbur fra 1890. I slektens eie siden 1900. Fjøset er nå revet, hovedbygningen er "krympet" til fritidshus og stabburet har blitt del av hytte.

 
 
 


Karlsnessetra
Karlsnessetra, hvor flere gårder hadde sine bygninger. Setra ble etablert rundt 1870. Bildet er tatt 1961, og forfallet har kommet langt. Grunnen var at Hemne Meieri ble startet i 1953, noe som betydde slutten på seterdriften.